“Het sportproject is een mooi instrument om mensen in een veilige omgeving weer in beweging te krijgen.”
Riemkje van der Veen, Klantmanager bij de gemeente Heerenveen
"Wat zo fijn is aan het praten tijdens het lunchen binnen het sportproject is, dat ik zelf mag kiezen wat ik vertel en wanneer. Dus wanneer ik klaar ben om mijn verhaal te vertellen, dan mag dit. Dit is een groot verschil met de therapie van de GGZ waar, ik ook veel aan gehad heb, maar waar ik altijd moest vertellen over mijn proces, zonder dat er vorderingen of inzichten waren gekomen of dat ik mij daar zelf klaar voor voelde."
Marvin, oud-deelnemer.
“Anne Jan is een coach die met zijn levenservaring en durf om zich kwetsbaar op te stellen, echt betekenisvol is voor ons. Hij weet ons te raken in het hart en van daaruit mee te nemen.”
José, deelnemer Sportproject Rhenen
"Doelgericht sporten met visie op de toekomst."
Glenn, oud deelnemer sportproject
"Doelgericht sporten met visie op de toekomst."
William, oud deelnemer sportproject
“Laagdrempelig, lekker op je eigen tempo en in de buurt is een mooi concept voor een deel van onze patiënten. Het is fijn dat we naar het sportproject kunnen doorverwijzen als onze patiënten voor therapie op een wachtlijst staan. Wij als Huisartsenpraktijk zijn erg enthousiast over het sportproject en steunen het van harte.”
Nicole van Nieuwenhuijsen, Praktijk Ondersteuner Huisarts Elst
Previous
Next

Op dit moment is de website NIET up to date. Dit komt omdat ik overstap op een andere websitebouwer. Mijn excuses hiervoor.

Welkom op de website van Anne Jan Odinga Sportprojecten (nu nog Anne Jan Odinga Welzijn). Wij houden ons bezig met het opzetten en gedeeltelijk uitvoeren van Sportprojecten. Dit zijn sociaal sportieve re-integratieprojecten voor mensen die dreigen uit te vallen en mensen die zijn uitgevallen op school, werk of de samenleving. Dit gebeurt door allerlei oorzaken, zoals; psychisch of psychiatrische problemen, depressie, angsten, burn-out of verslaving, anderen hebben diepe trauma’s opgelopen. Sommigen hebben weinig tot geen ondersteuning vanuit hun eigen netwerk of zijn juist mantelzorger. Ze ontwikkelen daardoor een gevoel van eenzaamheid. Er zijn mensen die erg veel stress ervaren doordat ze hoge schulden hebben of het gevoel dat ze niet welkom zijn in de samenleving. Bijvoorbeeld omdat ze veel gepest zijn in hun leven. We komen veel mensen tegen die een vorm van autisme hebben of daar dichtbij in de buurt zitten. 

Alles bij elkaar opgeteld heeft het er bij hen voor gezorgd dat ze hun hele leven op hun tenen hebben gelopen om te proberen mee te kunnen doen aan de normen en waarden van onze samenleving. En dan komt er een moment dat dit simpelweg niet meer lukt en vallen ze uit. Gedesillusioneerd en opgebrand.

We zijn begonnen met de opzet van Sportprojecten om mensen die zich altijd buiten gesloten hebben gevoeld, anders naar zichzelf en de situaties leren kijken. Mensen die een traject doorlopen in een sportproject ervaren dat ze er mogen zijn. Dat ze goed zijn zoals ze zijn. We dagen de deelnemers sportief en mentaal uit om stapjes te maken die ze nog niet eerder hebben gemaakt. Samen met de begeleiding kunnen ze dit en gaat er vaak een wereld voor hen open. Het doel is dat ze duurzaam uitstromen naar een nieuwe opleiding of baan of actief durven te worden in de samenleving. 

75% van de deelnemers ervaart een gevoel van dankbaarheid dat ze meedoen aan een sportproject omdat ze zichzelf mogen zijn, er gekeken wordt wie ze werkelijk zijn, welke invloed de omgeving (ouders, vrienden, school, werk) en opvoeding heeft gehad op hun zelfbeeld. Deelname mogen ze doen op hun eigen tempo, maar zo snel als ze kunnen. We evalueren dit om de zes maanden. Wij staan persoonlijk en dichtbij de deelnemers. Wij vertellen de deelnemers niet wat ze moeten doen, maar geven hen aan, waar we hun mogelijkheden zien en hoe ze daar kunnen komen.

Quote Marvin (oud-deelnemer): “Ik was mezelf al aan het overtuigen dat ik een opleiding tot Ervaringsdeskundige wilde gaan doen, maar mijn deelname aan het Sportproject heeft me hiervan overtuigd! Ik heb veel kunnen oefenen met luisteren en vragen stellen en werd bevestigd dat ik daar ook goed in ben! Dus ik ga beginnen met een nieuwe opleiding!”

Quote Nina (Praktijkondersteuner Huisarts Nieuw Rhenen): ” Er stonden eerst huilende patiënten voor mijn bureau, nadat ik ze heb doorgestuurd naar het Sportproject komen ze lachend binnen!? Je bent in staat om steeds weer een veilige omgeving te creëren waarin de deelnemers zichzelf kunnen zijn. Er ontstaat geen groepjesvorming maar een hechte groep, waar soms ook nog vriendschappen uit voort komen.”

Wij werken op een positieve directe manier met zowel de deelnemers als de netwerkpartners. De lijntjes zijn kort en direct. Deelname is voor de deelnemers gratis. De trajecten worden vergoed door de Bijstanden, Regionaal Mobiliteitsteams, Doorstroom en Verzekeringen. Samen met deze partijen kijken we onder welke partij een traject valt. Iemand die graag weer wil gaan werken valt onder de Bijstand of RMT. Mensen die definitief uitvallen onder hun verzekering. Voor leerlingen of studenten is Doorstroom de verantwoordelijke partij.

Wij zetten sportprojecten op in gemeenten die nog geen aanbod hebben voor deze groep. Dit doen we omdat wij geloven dat deze mensen mee kunnen doen aan de samenleving en hun plekje daarin verdienen. Hoe langer iemand is uitgevallen des te langer het duurt dat hij of zij weer deel kan nemen aan de samenleving. Omdat steeds meer mensen uitvallen is dit een sterk groeiende kostenpost.

De combinatie samen sporten en samen praten blijkt goud waard te zijn

Als je als groep samen lekker tekeer gaat tijdens het sporten, flink zweet en plezier hebt. Vergeet je even je problemen. Als je erna fris gedoucht samen een kopje koffie drinkt of een ontbijt eet, dan creëer je een mooie gezamenlijke basis om van elkaar te leren. Dit zijn de momenten waar ieder met een positieve energie, gemakkelijker praat over wat hem of haar bezig houdt. De combinatie samen sporten en praten, met verschillende problematiek is erg fijn. Je praat dan niet steeds over dezelfde onderwerpen. Je krijgt inzicht in anderen, in een andere manier met problemen om te gaan, begrip voor anderen en mogelijk ook voor jezelf. Het geven en ontvangen van feedback verloopt makkelijker. Op basis van ervaringen met deze aanpak is het een succesvolle strategie gebleken voor zowel deelnemers met mentale, gevoelsproblemen als met problemen met verslaving.

Voor mensen die kampen met verslaving is het hebben van een veilige plek van belang gebleken om hen te kunnen motiveren in behandeling te gaan. Daarnaast is een sportproject geschikt om ná de behandeling weer aan te sluiten, om zo een ‘zachte landing’ terug in de maatschappij te kunnen maken. Mensen die met mentale problemen te kampen hebben, maken stapjes, maar vallen soms weer terug. Dit mag ook. Dus als een baan of opleiding of de mensen die er rondlopen toch niet bij hen past mogen ze gewoon weer meedoen. Een ander belangrijk aspect van een sportproject is dat het lokaal wordt uitgevoerd. De deelnemers gaan dicht bij huis aan de slag.

De Outcome

Het bereiken van de gewenste maatschappelijke effecten die voortvloeien uit een sportproject zijn:

  • Verbinding en samenwerking tussen zorg en welzijn.
  • Samenwerking met alle huisartsenpraktijken in de gemeente.
  • Tevreden netwerkpartners.
  • Verbinding tussen jong en oud
  • De jongste is 14 jaar en de oudste 63 jaar!
  • 28 deelnemers gedurende de pilot
  • Van 12 verschillende netwerkpartners
  • 75% is positief uitgestroomd naar school, werk en/of een sportvereniging of neemt nog deel
  • Welzijn op recept


Recente verhalen 
In het nieuws 

Opdrachtgevers & samenwerkingspartners

Met mijn samenwerkingspartners werk ik samen aan projecten die verbinden.

Mijn vaardigheid
Webdesigner 50%
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next
Scroll naar boven