"Anne Jan is een eerlijke, open en fijne kerel die goed kan luisteren en snel vertrouwen wint. En waar vertrouwen begint, beginnen de zorgen te verdwijnen."
Martin, ouder
"Voor ons als gemeente is hij een betrouwbare vakman."
Baukje Reynders, adviseur jeugd gemeente Rhenen
“Anne Jan is een coach die met zijn levenservaring en zijn durf om zich kwetsbaar op te stellen, echt betekenisvol is voor jongeren. Hij weet jongeren die nog moeilijk te coachen zijn te raken in het hart en van daaruit mee te nemen.”
Hans van der Zon, directeur basisscholen De Sprong
"Doelgericht sporten met visie op de toekomst."
Glenn, oud deelnemer sportproject
“Dat je zeer goed met ons als jongeren kan en ons goed snapt en als je advies vraagt krijg je antwoorden waar je wat mee kan.”
Jarnick, jongere
Previous
Next

Anne Jan Odinga Welzijn.

Gespecialiseerd in verslaving en mentale gezondheidszorg, zet ik sociale projecten op voor lokale problemen. Ik werk als sociaal agogisch hulpverlener afhankelijk van de opdracht afwisselend als sociotherapeut, jongeren-, preventie- of maatschappelijk werker. Samen met gemeenten en netwerkpartners of jongeren analyseren we de problemen en kijken we naar de mogelijkheden.

In 2015 ben ik begonnen als zelfstandig ondernemer in het sociaal domein. Naar aanleiding vanuit de vraag van de gemeente Rhenen of ik alcohol- en drugsvoorlichting wilde geven aan de jongeren. Heb ik gepleit om samen met de gemeente en netwerkpartners een alcohol- en drugspreventieproject voor gesloten gemeenschappen op te zetten. Zo ben ik begonnen met het oprichten van een werkgroep met mensen uit de gemeenschap die zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor hun jeugd. Met hen zitten we om de zes weken rond de tafel om te kijken naar de zorgen en wat zij zien als mogelijke oplossingen. Daarnaast bezoek ik de zogenaamde 'Zuipketen' en voer ik individuele gesprekken. Soms zijn deze gesprekken voldoende voor inzicht en verandering en soms kijken we welke vervolghulp nodig is. Sinds 2017 voer ik eenzelfde project uit in de buitengebieden van Ede.

Het meest bijzondere werk dat ik tot nu toe heb mogen doen, is het opzetten en uitvoeren van sportprojecten. Een sportproject is een sociaal en sportief re-integratieproject voor mensen die vastlopen op school, werk en/of de samenleving. We richten ons hierbij niet direct op het ontwikkeling van vaardigheden. Maar we kijken hoe komt het dat je bent vast gelopen, wie ben je of als wie doe je je voor? Het is nu al okay wie je bent en als wil dan mag je jezelf worden. Zodat je dingen kunt gaan doen die echt bij jou passen. Deelnemers kunnen meedoen als ze last hebben van mentale problemen, gevoelens van depressiviteit, verslaving, maar ook stress door bijvoorbeeld het hebben van schulden of doordat iemand weinig tot geen ondersteuning krijgt van zijn eigen sociale netwerk. Dit wekt gevoelens van eenzaamheid op. Deze mensen zitten vaak op de bank en niemand heeft "last" van ze. Daardoor worden ze vaak niet gezien of vergeten en stapelen de problemen zich op, waardoor ze mogelijk in de schulden terecht komen, aankloppen bij de Bijstand en de huisarts in de hoop er "iets" voor te kunnen krijgen.

Ik ben echter van mening dat voor sommigen de beste manier om hiermee om te gaan is niet door te vermijden, maar om je problemen te gemoed te zien, ze te accepteren en kijken hoe je deze kan verwerken of er mee om leren te gaan. Om je in die beweging te krijgen is sporten en al helemaal samen met anderen een goede stap in die richting. Want als je deelt waar je mee zit wordt je last lager en krijg je inzicht in hoe anderen omgaan met hun problemen. Gedeelde smart is prettig en geeft motivatie om het leven weer op te pakken.
Mensen die vastlopen in hun leven houden vaak verschillende borden in de lucht. Ze zitten in de overlevingsmodus en worden geleefd. Willen graag meedoen in de samenleving en passen zich vaak aan, aan wat ze denken dat anderen willen dat ze doen. Dit zorgt ervoor dat ze steeds verder van zichzelf af komen te staan. Waardoor uiteindelijk een keer het licht uitgaat omdat ze niet meer verder kunnen, waardoor ze uitvallen. Hierdoor komen ze uiteindelijk uit bij de Praktijkondersteuners van de Huisartsen, het Sociaal Team, de Bijstand of andere netwerkpartners terecht. Deze partijen verwijzen deze mensen vervolgens door naar het sportproject, zodat ze aan zichzelf kunnen beginnen te werken.

De doelen van een sportproject luiden dan ook; in je eigen tempo, ontdekken wie je zelf bent, wat je gelukkig maakt en wat je nodig hebt om te doen wat je wil bereiken, naar een opleiding of een baan. Sommigen hebben ervaren dat sporten zo goed voor henzelf is, dat ze zich aansluiten bij een sportclub. Ik benoemde in de vorige alinea al dat dit het meest bijzondere werk is dat ik in mijn leven heb gedaan. Dit kom doordat ik mensen in relatief korte periode heb zien opbloeien, groeien en keuzes maken die echt bij hun passen. Het is erg motiverend om te zien dat je daadwerkelijk heel veel kunt betekenen voor andere mensen. De deelnemers zijn tussen 16 en 44 jaar oud.

Ik coach jongeren en/of ouders die vastlopen of vastlopen met elkaar. Dit gaat op eigen aanvraag, vanuit de ouders of een instantie.

Het doel van mijn projecten en coaching is altijd in contact komen en te mogen blijven. Om vandaar uit toe te kunnen werken naar waar ze willen zijn. Relatieopbouw met jezelf. Dan vanuit jezelf naar anderen. Ik heb zelf ondervonden dat het allemaal begint met zelfinzicht, zelfwaardering, zelfvertrouwen en uiteindelijk zelfliefde.

Recente verhalen 
In het nieuws 

Sport als medicijn

Rhenen – In de gemeente Rhenen is een nieuw project gestart voor mensen die in hun leven even de richting kwijt zijn geraakt. Het is bedoeld voor jonge mensen die...

Lees meer

Opdrachtgevers & samenwerkingspartners

Met mijn opdrachtgevers werk ik samen aan projecten die verbinden.
Scroll to Top