“Het sportproject is een mooi instrument om mensen in een veilige omgeving weer in beweging te krijgen.”
Riemkje van der Veen, Klantmanager bij de gemeente Heerenveen
"Wat zo fijn is aan het praten tijdens het lunchen binnen het sportproject is, dat ik zelf mag kiezen wat ik vertel en wanneer. Dus wanneer ik klaar ben om mijn verhaal te vertellen, dan mag dit. Dit is een groot verschil met de therapie van de GGZ waar, ik ook veel aan gehad heb, maar waar ik altijd moest vertellen over mijn proces, zonder dat er vorderingen of inzichten waren gekomen of dat ik mij daar zelf klaar voor voelde."
Marvin, oud-deelnemer.
“Anne Jan is een coach die met zijn levenservaring en durf om zich kwetsbaar op te stellen, echt betekenisvol is voor ons. Hij weet ons te raken in het hart en van daaruit mee te nemen.”
José, deelnemer Sportproject Rhenen
"Doelgericht sporten met visie op de toekomst."
William, oud deelnemer sportproject
“Laagdrempelig, lekker op je eigen tempo en in de buurt is een mooi concept voor een deel van onze patiënten. Het is fijn dat we naar het sportproject kunnen doorverwijzen als onze patiënten voor therapie op een wachtlijst staan. Wij als Huisartsenpraktijk zijn erg enthousiast over het sportproject en steunen het van harte.”
Nicole van Nieuwenhuijsen, Praktijk Ondersteuner Huisarts Elst
Previous
Next

Kosten en mogelijkheden

Deelname is voor de deelnemers gratis. De vergoeding kunt u hier vinden. Je kan één of twee dagdelen meedoen. Eén keer samen sporten, lunchen en begeleiding of twee keer sporten en samen lunchen en begeleiding. 

Anne Jan Odinga Sportprojecten zet Sportprojecten op. Dit zijn sociaal sportieve re-integratieprojecten voor mensen die langdurig zijn uitgevallen of waarbij dit dreigt op school, studie, werk of de samenleving. Dit gebeurt door allerlei oorzaken, zoals; psychisch of psychiatrische problemen, depressie, angsten, burn-out of verslaving, anderen hebben diepe trauma’s opgelopen. Sommigen hebben weinig tot geen ondersteuning vanuit hun eigen netwerk of zijn juist mantelzorger. Ze ontwikkelen daardoor een gevoel van eenzaamheid.

Er zijn mensen die erg veel stress ervaren doordat ze hoge schulden hebben of het gevoel dat ze niet welkom zijn in de samenleving of veel druk ervaren om hun studie te voltooien. We komen veel mensen tegen die een vorm van autisme hebben of gepest zijn.

Alles bij elkaar opgeteld heeft het er bij hen voor gezorgd dat ze hun hele leven op hun tenen hebben moeten lopen om te proberen mee te doen aan de normen en waarden van onze samenleving. Op een gegeven moment lukt dit simpelweg niet meer en vallen ze uit. Gedesillusioneerd en opgebrand.

Wij gebruiken sport als middel om jezelf als het ware opnieuw uit te vinden. Je hoeft dus (nog;) niet sportief te zijn. We sporten twee keer per week. Waarbij we verschillende dingen doen van wandelen en rennen naar fitness, bootcamp, kickboksen en groepssporten etc. Zo leren wij jou kennen en jij jezelf. Daarnaast lunchen we één keer per week na het sporten met elkaar. We bespreken dan de week van de deelnemers en we vragen waar we je bij kunnen ondersteunen voor de komende week. Naast dit groepsgebeuren begeleiden we je persoonlijk tot aan waar jij terecht wil komen. Dit is voor iedereen anders. Even op een rijtje.

 

Sport als middel:

We zijn in 2022 begonnen met de opzet van het Sportproject Rhenen, in eerste instantie voor jongeren en jongvolwassenen. De leeftijd is echter gestaag omhoog gelopen. Het gaat erom of je in de groep past. In deze periode zijn er 32 deelnemers aangemeld. Voor 6 deelnemers kwam deelname nog een stap te vroeg. Voor 26 deelnemers was deelname een succes. Zij stroomden uit naar een nieuwe opleiding, baan of zijn nog steeds bezig met hun proces binnen het project. Dit betekent dat bijna 80% van de deelnemers een positief gevoel ervaart. Ze voelen zich dankbaar omdat ze zich gehoord en gezien voelen, omdat ze zichzelf mogen zijn, er gekeken wordt wie ze werkelijk zijn, welke invloed de omgeving (ouders, vrienden, school, werk) en opvoeding heeft gehad op hun zelfbeeld. Deelname doen ze op hun eigen tempo, zo snel als hun proces gaat

Wij staan persoonlijk en dichtbij de deelnemers. Wij vertellen de deelnemers niet wat ze moeten doen, maar geven hen aan hoe we hen en hun mogelijkheden zien en hoe ze daar kunnen komen. Dit doen we op verschillende manieren. We nodigen de deelnemers uit om dit steeds meer zelf te gaan doen. Want dat is wat je nodig hebt.

Dat de diversiteit in leeftijd en problematiek goed werkt, komt volgens de deelnemers en netwerkpartners door het veilige klimaat dat we uitstralen en bewaken. Dit is de basis voor verandering. Deelnemers hebben vaak het gevoel dat ze alleen staan in hun leven omdat anderen hen niet begrijpen of waarderen om wie ze zijn.

Door tijdens gesprekken aan tafel of wandelend van anderen te horen dat zij ook dingen hebben meegemaakt en soortgelijke gedachten en gevoelens hebben, voel je je minder onbegrepen en eenzaam. Het schept een band. Deelnemers oefenen opnieuw relaties op te bouwen. Met zichzelf en met anderen. Dit is nodig als je eerder niet mocht zijn wie je was of wilde zijn. Je moet jezelf als het ware opnieuw uitvinden. Daarvoor is het nodig om te weten wie je bent en dat je zelfvertrouwen hebt en jezelf waardeert. Als je vertrouwen hebt in jezelf, kan je anderen ook beter op waarde schatten, bij hen aansluiten en omgaan met tegenslagen. Dit heb je nodig want dit kom je tegen op school en op werk. Zo werken we spelenderwijs aan herstel.

Samenwerking zorgt voor duurzame uitstroom

We leveren samen met de doorverwijzers en netwerkpartners maatwerk. We stemmen af wie doet wat en wanneer. We houden voortgangsgesprekken en de lijntjes zijn kort in geval er iets speelt. Met deelnemers die in de laatste fase zitten kijken we welke vervolgstappen nodig zijn, zoals Cv- en sollicitatietrainingen of bespreken we hoe zorg afgeschaald kan worden van langdurig specialistische naar af en toe hulp in de buurt. 

Oud-deelnemer:

Ik was mezelf al aan het overtuigen dat ik een opleiding tot Ervaringsdeskundige wilde gaan doen, maar mijn deelname aan het Sportproject heeft me hiervan overtuigd! Ik heb veel kunnen oefenen met luisteren en vragen stellen en werd bevestigd dat ik daar ook goed in ben! Dus ik ga beginnen met een nieuwe opleiding!

 

De Outcome

Tijdens de pilot bereikten we de volgende gewenste maatschappelijke effecten van het sportproject Rhenen:

Praktijkondersteuner Huisarts Nieuw Rhenen:

Er stonden eerst huilende patiënten voor mijn bureau, nadat ik ze heb doorgestuurd naar het Sportproject komen ze lachend binnen!? Je bent in staat om steeds weer een veilige omgeving te creëren waarin de deelnemers zichzelf kunnen zijn. Er ontstaat geen groepjesvorming maar een hechte groep, waar soms ook nog vriendschappen uit voort komen.

Hoe nu verder

Het is prachtig om te zien dat mensen, die niet van sport en niet van groepen mensen houden uiteindelijk de deur uitlopen met vriendschapsrelaties, vertrouwen in zichzelf én anderen en ontdekt hebben wie ze daadwerkelijk zijn en wat ze willen bereiken in hun leven. Dit kom goed uit want des te langer iemand is uitgevallen des te langer het duurt dat hij of zij weer deel kan nemen aan de samenleving. We zien al jaren dat steeds meer mensen uitvallen. Dit een sterk groeiende kostenpost. Onze visie is mensen duurzaam uit te laten stromen, zodat de druk op de zorg en de kosten minder worden. 

De groepsgrootte bedraagt maximaal 20 deelnemers. Er doen deelnemers uit omringende gemeenten mee. Hierdoor constateren we na twee jaar dat er zelfs in een kleine gemeente als Rhenen (20.000 inwoners) voldoende animo is om een sportproject werkbaar en rendabel te houden. Hierdoor hebben we besloten om ook sportprojecten op te zetten in gemeenten waar nog geen aanbod is voor deze doelgroep. Dus als u als inwoner of werker  daar wel behoefte aan heeft, neemt u dan contact met ons op. Dan kunnen we samen met u bekijken wat we voor u kunnen betekenen. Meer over de methode Sportproject. 

 

Recente verhalen 

Recente verhalen

Steuntje in de rug voor Rhenense studenten met een beperking

NIEUWSBERICHT 9 mei 2023 Ben of ken jij een student uit de gemeente Rhenen die al studiefinanciering of eentegemoetkoming krijgt, maar door een beperking structureel niet kan werken naast destudie? Ben jij of ken jij een jongere met een beperking die juist graag wil studeren?Lees dan door, want deze (toekomstige) studenten komen mogelijk in aanmerking vooreen studietoeslag.De toeslag is niet nieuw, wel gewijzigd. Al sinds 2015 kunnen studenten deze regeling aanvragen. De regeling is veranderd. De hoogte vande toeslag is landelijk vastgesteld. Er wordt niet meer gekeken naar het eigen vermogen en hetinkomen van de partner. Bovendien is het niet meer nodig om de toeslag elk jaar opnieuw aan tevragen.

Read More »
Nieuws

Sport als medicijn

Rhenen – In de gemeente Rhenen is een nieuw project gestart voor mensen die in hun leven even de richting kwijt zijn geraakt. Het is bedoeld voor mensen die zijn uitgevallen op het werk of op school en even een zetje nodig hebben om hun leven weer op gang te krijgen. Samen sporten geeft energie, samen napraten geeft moed en vertrouwen. Anne Jan Odinga hielp op deze wijze al veel mensen weer op pad. De gemeente Rhenen heeft geld vrijgemaakt om dit nu ook in Rhenen te kunnen doen.

Read More »

Opdrachtgevers & samenwerkingspartners

Met mijn samenwerkingspartners werk ik samen aan projecten die verbinden.

Playlist

3 Videos
Scroll naar boven