Heerenveen

Om mensen toe te kunnen leiden naar specialistische hulpverlening ben ik een periode gaan werken als outreachend jongerenhulpverlener bij de Verslavingszorg Noord Nederland. Het mooiste onderdeel van mijn werk was het leiden van Sportproject Heerenveen. Ooit opgezet in het kader van een veilige en leefbare omgeving waar alle jongeren tussen 16 en 27 jaar (maar we hebben ook wel een jongere van 36 in de groep gehad! Dit gaat in overleg met de doorverwijzer!), zonder vaste dagbesteding zolang als ze wilden aan mee kon doen. Ik vond dit niet stimulerend en uitdagend genoeg. Daarom hebben we dit verandert van een dagbestedingsplek naar een re-integratieproject van in principe zes maanden. Daarbij is het mogelijk om sneller uit te stromen of langer te blijven als dit nodig is voor de ontwikkeling. In je eigen tempo, maar zo snel als mogelijk ontdekken wie je zelf bent, wat je gelukkig maakt en wat je nodig hebt om te doen wat je wil.

We sporten twee keer per week en we ontbijten één keer met z’n allen in de business seat van de gemeente in het stadion van Sc Heerenveen.

Business seat, waar we ontbijten en de week bespreken.

Groepsgesprekken voeren kan als lastig ervaren worden. Om je persoonlijke verhaal te delen met anderen is heel wat dapperheid nodig. Samen met elkaar ontbijten voelt veel lichter aan om te verteren. Daarnaast worden er elke week dezelfde vragen gesteld, namelijk: Hoe was je week? Wat ga je komende week doen? En, kan ik je ergens mee ondersteunen? Dit zijn simpele behapbare vragen, waarvan de deelnemers weten dat ze komen. De deelnemers zijn zodoende vrij in het geven van hun antwoorden. Dit wordt als prettig ervaren. De deelnemers moeten sowieso hun verhaal de eerste keer als ze mee-eten en daarna als er een nieuwe deelnemer bij komt vertellen.

Door het vertellen van ze de vorderingen die ze maken in hun proces, leren de deelnemers van elkaar en zien ze dat je kwetsbaar opstellen door je verhaal te vertellen, wat anders is dan kwetsbaar zijn. Dat als je praat over je leven en wat je overkomen is, helend kan werken voor je verwerkingsproces. Dit is nodig om helder te kunnen nadenken over wat je wil en waar je naartoe wilt in het leven. Mijn ervaring is dat de deelnemers dit ook doen.

De combinatie samen sporten en samen praten blijkt goud waard te zijn

Als je als groep samen lekker tekeer gaat tijdens het sporten, flink zweet en plezier hebt. Vergeet je even je problemen. Als je erna fris gedoucht samen een kopje koffie drinkt dan creëer je een mooie gezamenlijke basis om op voort te borduren. Dit zijn de momenten waar ieder met een positieve energie, gemakkelijker praat over wat hem of haar bezig houdt. De combinatie samen sporten en praten, met verschillende problematiek is erg fijn. Je praat dan niet steeds over dezelfde onderwerpen. Je krijgt inzicht in anderen, in een andere manier met problemen om te gaan, begrip voor anderen en mogelijk ook voor jezelf. Het geven en ontvangen van feedback verloopt makkelijker. Op basis van de ervaringen met dit project is de aanpak een succesvolle strategie gebleken voor zowel jongeren met mentale gezondheidsproblemen als met verslavingsproblematiek.

Het sportproject heeft vijf doelstellingen:

    • Versterken van mentale en fysieke kracht

    • Oppakken dagritme

    • Uitstromen naar een school of baan zoeken die echt past

    • Motiveren naar specialistische hulpverlening en bieden van Nazorg

    • Jongeren na deelname aan laten sluiten bij lokale sportaanbieder

Mocht u geïnteresseerd zijn geraakt en meer willen weten over de methode van een Sportproject. Dan kunt u dat vinden onder Methode Sportproject.

Ik heb het stokje in Heerenveen overgedragen aan mijn collega Joyce Dillema. Haar kunt u zien in het onderstaand filmpje.

Link van het sportproject Heerenveen op de website Sc Heerenveen. 

Ervaringen

Oud- deelnemer sportproject:

Ik heb voor het eerst verteld dat ik op mannen val. Dat komt omdat de omgeving veilig voor mij is.

Oud-deelnemer, nu 30 uur per week in vaste dienst en vrijwilliger bij sc Heerenveen:

Ik wilde absoluut niet thuis zitten, ik moet mensen om me heen hebben. Je merkt dat je niet alleen staat, dat geeft veel steun. Ook leer je hoe anderen met hun problemen omgaan en de groep is positief ingesteld, we proberen elkaar altijd te helpen.

Oud- Projectleider sc Heerenveen:

Het project loopt al zeven jaar en de resultaten zijn uitstekend. “Het is een groot succes. Elk jaar zijn er mensen uitgestroomd naar een baan of een opleiding. Je ziet dat dit Sportproject een positieve bijdrage heeft. Deze mensen hebben een duwtje in de rug nodig en die kunnen wij hiermee geven.

Oud-deelnemer sportproject:

Ik geniet het meest van de circuittraining. Ik ben door het sporten al veel afgevallen. Bovendien heb ik veel meer conditie en door het project beschik ik over nieuwe energie.

Manager Verslavingszorg Noord Nederland:

Niet iedereen redt het op eigen kracht. Soms heb je een steuntje in de rug nodig, of iemand die je weer op pad helpt. het Sportproject bewijst zich al jaren een effectief instrument te kunnen zijn voor onze doelgroep.

Sportbegeleider Sportstad Heerenveen:

We proberen iemand sterker, bewuster te maken, zowel op sociaal en psychologisch vlak als fysiek en daarbij leveren we op het individu gesneden maatwerk. Wat belangrijk is, is dat we duidelijk maken dat je door keuzes te maken je leven kunt sturen. Iedereen kan zijn levensstijl veranderen.

Oud-deelnemer, uitgestroomd naar een fulltime baan:

Doelgericht sporten met visie op de toekomst.

Klantmanager bij de gemeente Heerenveen:

Het sportproject is een mooi instrument om jongeren weer in beweging te krijgen.

Beleidsregisseur jeugd bij de gemeente Heerenveen:

Vanuit de gemeente zijn wij al jaren zeer content met dit project. Omdat het werkt. Dit komt door de lage drempel en de veiligheid die geborgen wordt. Het is een mooie plek voor een doelgroep die dit tijdelijk nodig heeft en die wij als gemeente (en andere instanties) vaak niet in beeld hebben. De baten zijn hoger dan de kosten en dat is voor een gemeente ook prettige bijkomstigheid.

Outreachend jongerenwerker / sociaal agogisch ondernemer:

Het op deze manier werken met jongeren is erg bijzonder om te doen. Doordat je eruit krijgt wat je erin stopt. Hiermee bedoel ik, dat als je jezelf kwetsbaar kunt opstellen, de deelnemers veiligheid voelen om dit ook te doen, waardoor er een plek ontstaat waar jongeren dingen vertellen die ze nog nooit eerder verteld hebben. En van daaruit krijg je een duidelijker beeld en kun je samen beter op zoek gaan naar juiste scholing, werk of indien nodig aansluitende hulpverlening. Daarnaast kan je met het sporten gericht twee keer in de week met hen bezig kan zijn, waarbij ze leren samenwerken, winst en verlies te beleven en te accepteren. Het verkrijgen van (meer) zelfvertrouwen, het op zoek gaan naar grenzen, deze te verleggen en leren aangeven. Het is een mooi proces om te begeleiden. Het blijft bijzonder om de stijgende lijnen te zien bij de jongeren die daadwerkelijk groeien tijdens hun periode bij het sportproject en op hun eigenwijze deel willen én kunnen nemen aan de maatschappij.

Outreachend jongerenwerker en mede-initiatiefnemer van het project:

Werken samen met de jongeren en collega's bij het Sportproject, vroeger genaamd: sportproject De Beugel was het leukste wat ik gedaan heb en ben er trots op! Trots op de jongeren en op de mooie samenwerking!

Scroll naar boven