Rhenen

In de gemeente Rhenen zijn we sinds 12 mei 2022 gestart met Sportproject Rhenen. In eerste instantie richtten we ons op jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar. Inmiddels loopt de leeftijd uiteen van 14 jaar tot 63 jaar. Het is dus een erg brede groep mensen die behoefte hebben aan een plek waar ze op eigen tempo kunnen sporten, samen met anderen, waarin veel ruimte is voor serieuze onderwerpen en ook veel gelachen wordt.

Update!

In december 2022 zijn we een samenwerking aangegaan met het Pantarijn Rhenen. Leerlingen die dreigen uit te vallen of leerlingen die wel op school aanwezig zijn maar er met hun hoofd niet bij zijn of met andere oorzaken kunnen meedoen aan het sportproject. Dit gaat in overleg met de verschillende afdelingen binnen school, soms het CJG, ouders en de jongere. Als het alle lichten op groen staan wordt er gekeken naar de mogelijkheid op het gebied van het missen van lessen. Als dit geen belemmering vormt dan mag de leerling meedoen.

Er zijn inmiddels een aantal leerlingen die hiervan gebruik maken. De feedback die zij geven zijn. “Sinds ik bij het sportproject zit, ben ik veel rustiger geworden op school. Omdat ik weet wie ik zelf ben en dus hoef ik mij niet meer anders voor te doen”. En “Ik praat nu met mijn ouders over mijn gevoelens. Dit is fijn want nu begrijpen zij mij beter”.

We sporten dinsdags van 12:00 tot 13:00 uur en donderdags van 11:30 tot 12:30 uur bij Trisport. Als het mooi weer is sporten we op de calisthenicsplek bij de Nederrijn, wandelen of rennen we door de bossen of frisbeeën we op een mooi veldje in Rhenen.

Donderdags eten we van 13:00 tot 14:00 uur in de Buurtgarage in Rhenen Hoog en is er ruimte om lekker te eten en voor gesprek. Dit gesprek lijkt soms op therapie en soms houden we het gewoon luchtig.

De resultaten van het Pilotjaar zijn beter dan de doelstellingen die we hadden, namelijk:

28 deelnemers! We hoopten op tussen de 15 en 20.

21 deelnemers (75%) van de deelnemers zijn positief uitgestroomd naar school of werk of doen nog mee!

De jongste deelnemer is 14 en de oudste 63! Het project dient dus ook als verbinding tussen oude en jonge mensen!

Alle netwerkpartners zijn enthousiast!

Alle huisartsenpraktijken doen mee en leveren deelnemers!

Het Sportproject wordt gezien als spin in het web tussen de zorg en welzijn!

Voor de Bijstand en voor de WMO en het Regionaal Mobiliteitsteam is het een mooi alternatief dan het reguliere aanbod!

We mogen gratis sporten bij Trisport!

Deelnemers geven aan dat zij door het Sportproject zich veel minder eenzaam voelen en vriendschappen sluiten binnen de groep!

Het kost in het begin altijd veel tijd en energie om de netwerkpartners mee te kunnen nemen in de visie en het nut voor hen en hun klanten. Maar als ze eenmaal inzien dat hun klanten blij, enthousiast en weer licht zien in het leven, dan zien ze ineens meerdere klanten voor wie een sportproject geschikt kan zijn. Dit is ook één van de redenen dat de leeftijd langzaam maar zeker is toegenomen.

Laatst geüpdate op 18 september 2023.

Scroll naar boven