Wat is een sportproject

Een sportproject wordt opgezet voor jongeren die tijdelijk geen school of werk meer hebben. In een sportproject komen zij allen tezamen.

een plek te bieden, omdat ze niet (meer) weten wat ze willen of omdat ze soms eerst nog moeten uitvinden wie ze zelf zijn, wat de invloed van hun omgeving is, wat hun kwaliteiten zijn en hoe ze om kunnen gaan met de moeilijkheden van het leven. Deze jongeren hebben vaak weinig succeservaringen opgedaan, een weinig tot geen stimulerende omgeving, of zijn aan hun lot overgelaten.

Een plek waar ze kunnen leren van anderen en hun eigen ervaringen kunnen delen. Een plek waar structuur geboden wordt. Een plek waar ze in hun eigen tempo zichzelf beter leren kennen en waarderen. Waar sport als middel en sport als doel wordt ingezet om zelfwaardering en zelfvertrouwen op te bouwen.

De doelgroep voor een sportproject valt niet binnen de geijkte paden en sluiten hierdoor ook niet aan bij de reguliere re-integratietrajecten. Dit komt simpelweg doordat ze nog niet zo ver zijn. Omdat ze eerst belangrijkere zaken moeten oplossen, verwerken of een plekje zien te geven.

Foto Sportproject Heerenveen.

Scroll naar boven