“Het sportproject is een mooi instrument om mensen in een veilige omgeving weer in beweging te krijgen.”
Riemkje van der Veen, Klantmanager bij de gemeente Heerenveen
"Wat zo fijn is aan het praten tijdens het lunchen binnen het sportproject is, dat ik zelf mag kiezen wat ik vertel en wanneer. Dus wanneer ik klaar ben om mijn verhaal te vertellen, dan mag dit. Dit is een groot verschil met de therapie van de GGZ waar, ik ook veel aan gehad heb, maar waar ik altijd moest vertellen over mijn proces, zonder dat er vorderingen of inzichten waren gekomen of dat ik mij daar zelf klaar voor voelde."
Marvin, oud-deelnemer.
“Anne Jan is een coach die met zijn levenservaring en durf om zich kwetsbaar op te stellen, echt betekenisvol is voor ons. Hij weet ons te raken in het hart en van daaruit mee te nemen.”
José, deelnemer Sportproject Rhenen
"Doelgericht sporten met visie op de toekomst."
William, oud deelnemer sportproject
“Laagdrempelig, lekker op je eigen tempo en in de buurt is een mooi concept voor een deel van onze patiënten. Het is fijn dat we naar het sportproject kunnen doorverwijzen als onze patiënten voor therapie op een wachtlijst staan. Wij als Huisartsenpraktijk zijn erg enthousiast over het sportproject en steunen het van harte.”
Nicole van Nieuwenhuijsen, Praktijk Ondersteuner Huisarts Elst
Previous
Next

Anne Jan Odinga Sportprojecten zet Sportprojecten. Sportprojecten zijn sociaal sportieve re-integratieprojecten voor met name mensen die langdurig zijn uitgevallen of waarbij dit dreigt op school, studie, werk of de samenleving. Dit gebeurt door allerlei oorzaken, zoals; psychisch of psychiatrische problemen, depressie, angsten, burn-out of verslaving, anderen hebben diepe trauma’s opgelopen. Sommigen zijn mantelzorger anderen ontvangen juist weinig tot geen ondersteuning vanuit hun eigen netwerk. Ze ontwikkelen daardoor een gevoel van eenzaamheid.

Er zijn mensen die erg veel stress ervaren doordat ze hoge schulden hebben of het gevoel dat ze niet welkom zijn in de samenleving of veel druk ervaren om hun studie te voltooien. We komen veel mensen tegen die een vorm van autisme hebben of gepest zijn.

Alles bij elkaar opgeteld heeft het er bij hen voor gezorgd dat ze hun hele leven op hun tenen hebben moeten lopen om te proberen mee te doen aan de normen en waarden van onze samenleving. Op een gegeven moment lukt dit simpelweg niet meer en vallen ze uit. Gedesillusioneerd en opgebrand.

Wat de groepen leuk en bijzonder maakt is dat er ook mensen meedoen die niet zijn uitgevallen of waarbij dit dreigt, maar omdat ze het fijn vinden om in een veilige groep te sporten waar niet gelet word op hoe je er uit ziet maar wie je bent als persoon. Voor hen geldt vooral het sociale aspect van de groep. Er worden geen hoge sportieve doelen aan je gesteld waar je aan moet voldoen. De insteek is ook dat iedereen mee kan doen op zijn of haar eigen tempo. En de uitstroom bepaal je ook zelf.

Want wij gebruiken sport als middel om jezelf als het ware opnieuw uit te vinden. Je hoeft dus (nog;) niet sportief te zijn. We sporten twee keer per week. Waarbij we verschillende dingen doen van wandelen en rennen naar fitness, bootcamp, kickboksen en groepssporten etc. Zo leren wij jou kennen en jij jezelf. Daarnaast lunchen we één keer per week na het sporten met elkaar. We nemen dan de week door en we vragen waar we je bij kunnen ondersteunen voor de komende week. Naast dit groepsgebeuren begeleiden we je persoonlijk tot aan waar jij terecht wil komen. Dit is voor iedereen anders. Even op een rijtje.

Sport als middel:

We zijn in 2022 begonnen met de opzet van het Sportproject Rhenen, in eerste instantie voor jongeren en jongvolwassenen. De leeftijd is echter gestaag omhoog gelopen. Het gaat erom of je in de groep past. Bijna 80% van de deelnemers stroomt positief uit. Ze voelen zich dankbaar omdat ze zich gehoord en gezien voelen en ze zichzelf mogen zijn. Deelname doen ze op hun eigen tempo, zo snel als hun proces gaat

Wij staan persoonlijk en dichtbij de deelnemers. Wij vertellen de deelnemers niet wat ze moeten doen, maar geven hen aan hoe we hen en hun mogelijkheden zien en hoe ze daar kunnen komen. Dit doen we op verschillende manieren. We nodigen de deelnemers uit om dit steeds meer zelf te gaan doen. Want dat is wat je nodig hebt.

Dat de diversiteit in leeftijd en problematiek goed werkt, komt volgens de deelnemers en netwerkpartners door het veilige klimaat dat we uitstralen en bewaken. Dit is de basis voor verandering. Deelnemers hebben vaak het gevoel dat ze alleen staan in hun leven omdat anderen hen niet begrijpen of waarderen om wie ze zijn.

Door tijdens gesprekken aan tafel of wandelend van anderen te horen dat zij ook dingen hebben meegemaakt en soortgelijke gedachten en gevoelens hebben, voel je je minder onbegrepen en eenzaam. Het schept een band. Deelnemers oefenen opnieuw relaties op te bouwen. Met zichzelf en met anderen. Dit is nodig als je eerder niet mocht zijn wie je was of wilde zijn. Je moet jezelf als het ware opnieuw uitvinden. Daarvoor is het nodig om te weten wie je bent en dat je zelfvertrouwen hebt en jezelf waardeert. Als je vertrouwen hebt in jezelf, kan je anderen ook beter op waarde schatten, bij hen aansluiten en omgaan met tegenslagen. Dit heb je nodig want dit kom je tegen op school en op werk. Zo werken we spelenderwijs aan herstel.

Samenwerking zorgt voor duurzame uitstroom

We leveren samen met de doorverwijzers en netwerkpartners maatwerk. We stemmen af wie doet wat en wanneer. We houden voortgangsgesprekken en de lijntjes zijn kort in geval er iets speelt. Met deelnemers die in de laatste fase zitten kijken we welke vervolgstappen nodig zijn, zoals Cv- en sollicitatietrainingen of bespreken we hoe zorg afgeschaald kan worden van langdurig specialistische naar af en toe hulp in de buurt. We zoeken samen met de deelnemer naar de juiste vervolgstap.

Oud-deelnemer:

Ik was mezelf al aan het overtuigen dat ik een opleiding tot Ervaringsdeskundige wilde gaan doen, maar mijn deelname aan het Sportproject heeft me hiervan overtuigd! Ik heb veel kunnen oefenen met luisteren en vragen stellen en werd bevestigd dat ik daar ook goed in ben! Dus ik ga beginnen met een nieuwe opleiding!

Uitnodigingsfilmpje deelnemers Sportproject

Meer filmpjes kun je zien op aj.sportprojecten. Ik post daar persoonlijke of collegiale post of aankondigen. Op het account sportproject.aj posten we ervaringen van deelnemers en van de dingen die we doen. Dit is een besloten groep, waarvoor je je kan aanmelden als je interesse hebt.

De Outcome

Tijdens de pilot bereikten we de volgende gewenste maatschappelijke effecten van het sportproject Rhenen:

Praktijkondersteuner Huisarts Nieuw Rhenen:

Er stonden eerst huilende patiënten voor mijn bureau, nadat ik ze heb doorgestuurd naar het Sportproject komen ze lachend binnen!? Je bent in staat om steeds weer een veilige omgeving te creëren waarin de deelnemers zichzelf kunnen zijn. Er ontstaat geen groepjesvorming maar een hechte groep, waar soms ook nog vriendschappen uit voort komen.

Hoe nu verder

De pilot is een boeiende periode gebleken waar we onze rollen en verantwoordelijkheden hebben leren kennen. We hebben bijvoorbeeld ontdekt dat niet iedereen geschikt is om deel te nemen. Mensen die namelijk nog met zichzelf of hun omgeving in ‘gevecht’ zijn, kunnen zich niet positief opstellen of mengen met andere mensen in een groep. Je moet er dus klaar voor zijn of klaar zijn met de situatie waarin je zit. Je verbind je omdat je wil veranderen. Omdat je gelukkig wil worden. Als je dit doel hebt en andere mensen in de groep hebben dit ook, dan is dan makkelijker en ondersteunend aan je eigen proces. Dit helpt en stimuleert.

We zien dat het project een mooie ondersteuning kan zijn voor mensen die bij verschillende ggz’s lopen. Dit geldt zowel voor mensen die individuele trajecten doen als voor mensen die dit in groepen doen.

We hebben ook gemerkt dat we niet een hele zomervakantie kunnen stoppen. De eerste keer waren we zes weken op vakantie geweest en alle deelnemers waren gestopt en sommigen waren niet meer te vinden, anderen niet meer te motiveren en weer anderen hadden andere besteding gezocht. Toen konden we opnieuw beginnen. Sindsdien zorgen we ervoor dat er één begeleider is tijdens minimaal vier weken in de zomervakantie.
Het was best wel lastig om in contact te komen met de huisartspraktijken. Want zij zijn erg druk en krijgen veel aanbod. Door op koffiepauze’s langs te gaan, konden we mooi het doel en werkwijze uitleggen en konden zij vragen stellen. Na de eerste keer bleek dit is succesvolle manier te zijn en leveren zij sindsdien relatief veel deelnemers.

We konden het project opstarten door financiering uit verschillende stromen bij elkaar te verzamelen. Aan het einde van de pilot hebben we met verschillende netwerkpartners zoals de Bijstand, de Regionale mobiliteitsteams en Wmo’s gesproken over trajectfinanciering. Dit is hoe we het nu doen. Dus de trajecten die bij hen vandaan komen worden ook door hen betaald. Dit is heel transparant en overzichtelijk. Door open en eerlijk met de netwerkpartners te communiceren hebben zij ook zicht op de processen die hun klanten doorlopen. Door deze samenwerking en korte lijntjes, blijkt deze aanpak voor met name mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben een goede manier te zijn om hen maatwerk te kunnen bieden.

Het is prachtig om te zien dat mensen, die in principe niet eens van bewegen of sport houden en die lange tijd buiten de groep zijn gevallen uiteindelijk de deur uitlopen met vriendschapsrelaties, vertrouwen in zichzelf én anderen en ontdekt hebben wie ze daadwerkelijk zijn en wat ze willen bereiken in hun leven. Dit is een fijne bijkomstigheid want des te langer iemand is uitgevallen des te langer het duurt voordat hij of zij weer deel kan nemen aan de samenleving. 

De deelnemers van het Sportproject Rhenen komen uit verschillende gemeenten naast Rhenen, uit Kesteren, Veenendaal en Renswoude. In de pilot hebben er bijna twee keer zoveel mensen mee gedaan dan we verwacht hadden. Samen met de deelnemers en netwerkpartners hebben we daarom geconstateerd dat er zelfs in een kleine gemeente als Rhenen (20.000 inwoners) voldoende animo is om een sportproject werkbaar en rendabel te houden. Meer over de methode Sportproject.

 

Trajecten en mogelijkheden

De trajecten duren zes maanden. Je kan natuurlijk sneller je weg vinden en je mag langer blijven. Dit is afhankelijk van het proces per individu. De veel deelnemers blijven al gauw een jaar tot anderhalf. Je kan één of twee dagdelen per week meedoen. Eén keer samen sporten, lunchen en begeleiding of twee keer sporten en samen lunchen en begeleiding. Naast het samen sporten en eten begeleiden we je persoonlijk om gedachten, gebeurtenissen of ontwikkelingen te bespreken die je liever niet in de groep verteld. Dit doen we bij je thuis, in horeca of tijdens een wandeling.

Recente verhalen 

Recente verhalen

Steuntje in de rug voor Rhenense studenten met een beperking

NIEUWSBERICHT 9 mei 2023 Ben of ken jij een student uit de gemeente Rhenen die al studiefinanciering of eentegemoetkoming krijgt, maar door een beperking structureel niet kan werken naast destudie? Ben jij of ken jij een jongere met een beperking die juist graag wil studeren?Lees dan door, want deze (toekomstige) studenten komen mogelijk in aanmerking vooreen studietoeslag.De toeslag is niet nieuw, wel gewijzigd. Al sinds 2015 kunnen studenten deze regeling aanvragen. De regeling is veranderd. De hoogte vande toeslag is landelijk vastgesteld. Er wordt niet meer gekeken naar het eigen vermogen en hetinkomen van de partner. Bovendien is het niet meer nodig om de toeslag elk jaar opnieuw aan tevragen.

Read More »
Nieuws

Sport als medicijn

Rhenen – In de gemeente Rhenen is een nieuw project gestart voor mensen die in hun leven even de richting kwijt zijn geraakt. Het is bedoeld voor mensen die zijn uitgevallen op het werk of op school en even een zetje nodig hebben om hun leven weer op gang te krijgen. Samen sporten geeft energie, samen napraten geeft moed en vertrouwen. Anne Jan Odinga hielp op deze wijze al veel mensen weer op pad. De gemeente Rhenen heeft geld vrijgemaakt om dit nu ook in Rhenen te kunnen doen.

Read More »

Opdrachtgevers & samenwerkingspartners

Met mijn samenwerkingspartners werk ik samen aan projecten die verbinden.

Scroll naar boven